בחיפוש בכתובים מצאנו ששאלה דומה עלתה כשעמדה בפתח שנת תש"ם. ההמלצה אז הייתה לכתוב תש"ם במ"ם סופית, כפי שנכתבו לפניה השנים תש"ך ותר"ץ. כך גם נהגו לכתוב תש"ן.

אם כן אנחנו ממליצים לכתוב תש"ף – בפ"א סופית.

אשר להגייה: אפשר לקרוא לשנה שתבוא שנת תי"ו־שי"ן־פ"א ואפשר לקרוא לה שנת תָּשָׁ"ף.

(לקוח מאתר האקדמיה ללשון העברית)לוח אירועים - שבילי רעות