תוצאת תמונה עבור מנהיגות צעירה
***********************

יום הלשון העברית - כ"א בטבת תש"ף

תוצאת תמונה עבור יום הלשון העברית תש"פ
************************
יום זכויות האדם הבינלאומי
10/12/19
בול ממולדוביה לציון 50 שנה להכרזה על זכויות האדם
תוצאת תמונה עבור יום זכויות האדם"

יום הזיכרון לדוד בן גוריון - 45 שנים לפטירתו
תוצאת תמונה עבור בן גוריון
 לוח אירועים - שבילי רעות