הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

20 ביולי 2021, 1:45 רועי טפליץ עודכן תאריכים חשובים.jpg
20 ביולי 2021, 1:43 עריכה של דף הבית על ידי רועי טפליץ
20 ביולי 2021, 1:43 תאריכים חשובים.jpg צורף ל-דף הבית על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 11:03 הדף פרויקט ציוד לימודי- ועד הורים תשפ"ב נוצר על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 11:00 עריכה של פרויקט רכישת ציוד- ועד ההורים תשפ"ב על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 10:54 עריכה של פרויקט רכישת ציוד- ועד ההורים על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 10:53 רכישת ציוד מרוכז (1).pdf צורף ל-פרויקט רכישת ציוד- ועד ההורים על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 10:49 הדף פרויקט רכישת ציוד- ועד ההורים נוצר על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 10:47 עריכה של דף הבית על ידי רועי טפליץ
1 ביולי 2021, 10:47 שמש+.gif צורף ל-דף הבית על ידי רועי טפליץ
23 ביוני 2021, 0:11 עריכה של א' תחילה על ידי רועי טפליץ
23 ביוני 2021, 0:11 עריכה של א' תחילה על ידי רועי טפליץ
23 ביוני 2021, 0:03 עריכה של א' תחילה על ידי רועי טפליץ
23 ביוני 2021, 0:01 עולים לכיתה א' נמחק על ידי רועי טפליץ
22 ביוני 2021, 5:51 מצגת הנחיות להורים לתקופת הקורונה נמחק על ידי רועי טפליץ
22 ביוני 2021, 5:51 ללא שם נמחק על ידי רועי טפליץ
22 ביוני 2021, 5:51 עריכה של ללא שם על ידי רועי טפליץ
22 ביוני 2021, 5:49 עריכה של ציוד לימודי תשפ"ב על ידי רועי טפליץ
22 ביוני 2021, 5:46 עריכה של ציוד לימודי תשפ"ב על ידי רועי טפליץ
15 ביוני 2021, 5:39 עריכה של א' תחילה על ידי רועי טפליץ
15 ביוני 2021, 5:38 עריכה של קצת על חינוך על ידי רועי טפליץ
15 ביוני 2021, 5:34 עריכה של א' תחילה על ידי רועי טפליץ
15 ביוני 2021, 5:33 עריכה של דף הבית על ידי רועי טפליץ
8 במאי 2021, 13:22 פרוטוקול ועד הורים בית ספרי4.5.21 (1).docx צורף ל-ועד הורים על ידי בלה איסקוב
8 במאי 2021, 13:22 הקובץ המצורף פרוטוקול ועד הורים בית ספרי4.5.21 (1).docx נמחק על ידי בלה איסקוב מ-ועד הורים

ישנים יותר | חדש יותר