הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

24 באפר׳ 2020, 15:13 רועי טפליץ ערך את דף הבית
17 באפר׳ 2020, 14:27 רועי טפליץ ערך את דף הבית
17 באפר׳ 2020, 14:18 רועי טפליץ ערך את דף הבית
8 באפר׳ 2020, 0:43 רועי טפליץ ערך את דבר המנהל
14 במרץ 2020, 13:45 רועי טפליץ צרף את מכון דוידסון.PNG ל-דף הבית
14 במרץ 2020, 13:44 רועי טפליץ צרף את גלים.PNG ל-דף הבית
14 במרץ 2020, 13:43 רועי טפליץ צרף את מתיקה.PNG ל-דף הבית
14 במרץ 2020, 13:42 רועי טפליץ צרף את גמבה.PNG ל-דף הבית
14 במרץ 2020, 12:53 רועי טפליץ ערך את מרחב למידה מרחוק- שכבה ו'
14 במרץ 2020, 12:53 רועי טפליץ צרף את למידה מרחוק - שכבת ו - 15-20.3.20.docx ל-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ו'
14 במרץ 2020, 12:52 רועי טפליץ ערך את מרחב למידה מרחוק- שכבה ה'
14 במרץ 2020, 12:52 רועי טפליץ צרף את למידה מרחוק - שכבת ה - 15-20.3.20.docx ל-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ה'
14 במרץ 2020, 12:51 רועי טפליץ מחק קובץ מצורף תכנית שבועית למידה מרחוק- כיתת רימון.pdf מ-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ה'
14 במרץ 2020, 12:51 רועי טפליץ מחק קובץ מצורף תכנון שבועי למידה מרחוק רקפת.pdf מ-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ה'
14 במרץ 2020, 12:49 רועי טפליץ צרף את תכנון שבועי למידה מרחוק רקפת.pdf ל-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ה'
14 במרץ 2020, 12:49 רועי טפליץ צרף את תכנית שבועית למידה מרחוק- כיתת רימון.pdf ל-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ה'
14 במרץ 2020, 12:48 רועי טפליץ ערך את מרחב למידה מרחוק- שכבה ד'
14 במרץ 2020, 12:48 רועי טפליץ ערך את מרחב למידה מרחוק- שכבה ג'
14 במרץ 2020, 12:47 רועי טפליץ צרף את כיתת אלה תוכנית למידה מרחוק.pdf ל-מרחב למידה מרחוק שכבה ג'
14 במרץ 2020, 12:47 רועי טפליץ צרף את כיתת אלון שבוע למידה מרחוק.pdf ל-מרחב למידה מרחוק שכבה ג'
14 במרץ 2020, 12:47 רועי טפליץ צרף את כיתת אגס למידה מרחוק.pdf ל-מרחב למידה מרחוק שכבה ג'
14 במרץ 2020, 12:41 רועי טפליץ ערך את מרחב למידה מרחוק שכבה ד'
14 במרץ 2020, 12:41 רועי טפליץ צרף את תכנון שבועי למידה מרחוק רקפת.pdf ל-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ד'
14 במרץ 2020, 12:41 רועי טפליץ צרף את תכנית שבועית למידה מרחוק- כיתת רימון.pdf ל-מרחב למידה בשעת חירום שכבה ד'
14 במרץ 2020, 12:40 רועי טפליץ ערך את מרחב למידה מרחוק שכבה ג'

ישנים יותר | חדש יותר