מצ"ב קישור לרשימות ציוד לימודי לשנת הלימודים תשפ"ה.

שימו לב: ישנה לשונית לכל שכבה. 

שלום כיתה א 2021.mp4