"השביל הזה מתחיל כאן"רשימות ציוד לימודי תשפ"ג

מצ"ב קישור לרשימות ציוד לימודי לשנת הלימודים תשפ"ג.

שימו לב: ישנה לשונית לכל שכבה.

שלום כיתה א 2021.mp4