"השביל הזה מתחיל כאן"מצ"ב קישור לרשימות ציוד לימודי לשנת הלימודים תשפ"ג.

שימו לב: ישנה לשונית לכל שכבה.

שנה חדשה מתחילה בחיוך!

שנה טובה ומבורכת, שנה של למידה, אתגרים, גילויים חדשים, חוויות וחיוכים.

בהצלחה לכולם

מליסה שדל והצוות החינוכי

שלום כיתה א 2021.mp4