"השביל הזה מתחיל כאן"






Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


מצ"ב קישור לרשימות ציוד לימודי לשנת הלימודים תשפ"ג.

שימו לב: ישנה לשונית לכל שכבה.

שנה חדשה מתחילה בחיוך!

שנה טובה ומבורכת, שנה של למידה, אתגרים, גילויים חדשים, חוויות וחיוכים.

בהצלחה לכולם

מליסה שדל והצוות החינוכי

שלום כיתה א 2021.mp4