"השביל הזה מתחיל כאן"מצ"ב קישור לרשימות ציוד לימודי לשנת הלימודים תשפ"ד.

שימו לב: ישנה לשונית לכל שכבה. 

אסיפות ההורים

כיתות א': יום שלישי, 29.8.2023 בשעה 20:00

כיתות ב' - ג': יום רביעי , .6.9.2023 בשעה 19:00

כיתות ד'- ה' - ו': יום רביעי, .6.9.2023 בשעה 19:45

הנחיות התגוננות בהסעות ילדים

אתרים שלאור המצב פתוחים בחינם


שלום כיתה א 2021.mp4