"השביל הזה מתחיל כאן"מצ"ב קישור לרשימות ציוד לימודי לשנת הלימודים תשפ"ד.

שימו לב: ישנה לשונית לכל שכבה. 

אסיפות ההורים

כיתות א': יום שלישי, 29.8.2023 בשעה 20:00

כיתות ב' - ג': יום רביעי , .6.9.2023 בשעה 19:00

כיתות ד'- ה' - ו': יום רביעי, .6.9.2023 בשעה 19:45

שנת הלימודים תיפתח ביום שישי, ט"ו באלול תשפ"ג,  ה01.09.23 בשעה 8:00. 

יום הלימודים הראשון יסתיים 

לכיתות א'-ב' בשעה 11:45

לכיתות ג'-ו' בשעה 11:15

אנו מבקשים מכל התלמידים להגיע בים זה עם חולצה לבנה של תלבושת בית הספר. 

שלום כיתה א 2021.mp4