ציוד לימודי תשפ"ד

הורים שלום,

.מצ"ב קישור לרשימות הציוד לשנת הלימודים הבאה תשפ"ד לפי שכבות

היכנסו לקישור

,בתחתית הקובץ ישנה חלוקה לפי שכבות גיל

.יש ללחוץ על שכבת הגיל הרצויה 


בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

הצוות החינוכי