מי אנחנו

מי אנחנו?

בית ספר שבילי רעות הוקם בשנת 2016, שנה"ל תשע"ז, בקריית החינוך מנשה. בית הספר שוכן לצד שני בתי ספר ותיקים ממנו- "רעות" ו"ניצני רעות", הוא פועל באותה רוח ומקיים עמם שיתופי פעולה סביב טקסים ומועדים.

שיתוף פעולה נוסף ומשמעותי מתקיים עם ביה"ס הממ"ד "נטעים". השער בין בתי הספר נפתח מדי בוקר והתלמידים עוברים מחצר אל חצר ולומדים להכיר דרך משחק משותף. שיתופי פעולה מתקיימים גם בפעילויות סביב לוח השנה היהודי בין המנהיגויות הצעירות של שני בתי הספר.

ביה"ס מנהיג שיח דיאלוגי ודוגל בשיטות הערכה חלופיות – צוות ביה"ס מתמחה ועובר תהליך למידה של חלופות בהערכה ובביה"ס לא מקיימים מבחנים ולא מחלקים ציונים לתלמידים.

חצר בית הספר הוקמה עם הילדים והיא משמשת כ"יער מאכל" – כל העצים הם עצי תועלת ובביה"ס גינת תבלינים וגינות ירק רבות אותן מטפחים הילדים.